Poistenie

Spoločnosť GLOBINS, s.r.o. pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-10601/2013-1, zo dňa 14.10.2013 a vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmlúv s viacerými poisťovňami pôsobiacimi na slovenskom poisťovacom trhu v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytujeme služby a poradenstvo v poistení firiem a občanov, ich majetku a všetkého čo sa poistiť dá.

Dokážeme ponúknuť široké spektrum z produktov poisťovní:

 • poistenie motorových vozidiel
 • poistenie podnikateľov
 • poistenie majetku
 • cestovné poistenie
 • životné a úrazové poistenie

Vypracujeme poistnú zmluvu na mieru, nájdeme najvhodnejšiu poisťovňu a vyberieme optimálny produkt. Sme nezávislí od všetkých poisťovní, čo je dôležité z dôvodu, že nehájime záujmy jednej poisťovne, ale záujmy klienta. Komplexný poisťovací servis pre našich klientov je bezplatný a zahŕňa:

 • vyhodnotenie zhromaždených informácií a podkladov pre poistenie
 • revíziu a analýzu existujúcich poistných zmlúv
 • vypracovanie alebo zabezpečenie rizikovej štúdie a poistného plánu
 • spracovanie návrhu poistnej zmluvy a zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou
 • dohliadanie na riadne zaistenie zjednaných rizík, aktualizáciu poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku po celú dobu jej platnosti
 • asistenciu pri likvidácii poistných udalostí
 • poskytovanie poradenských služieb vo všetkých poisťovacích záležitostiach, ktoré sa vzťahujú ku všetkým spravovaným a budúcim poistným zmluvám

POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu je ochranou vašej alebo i inej osoby – vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretej osobe.Havarijné poistenie vášho vozidla znamená jeho zabezpečenie pre prípad poškodenia, zničenia, lúpeže či živelnej udalosti. Poistenie pre vás vytvoríme ako stavebnicu zo základného poistenia a voliteľného doplnkového poistenia.GAP – poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalosťou), pričom poistná doba môže byt až 5 rokov.

POISTENIE PODNIKATEĽOV

Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému. Pre všetky malé a stredné právnické a podnikajúce fyzické osoby vyplýva zo zákona takáto zodpovednosť za škodu bez ohľadu na zavinenie. Ochotne pre vás vypracujeme ponuku na poistný produkt v takýchto prípadoch. Výhodou takéhoto produktu je jeho komplexnosť a variabilita, ktorá umožňuje optimálnu poistnú ochranu v rámci jednej poistnej zmluvy.

POISTENIE MAJETKU

Poistiť si svoj majetok a predísť zbytočným problémom pri jeho obnove po poistnej udalosti je súčasťou starostlivosti o vaše kvalitné bývanie v peknom byte alebo rodinnom dome so zariadením. Náhodná udalosť môže spôsobiť komplikácie. Na základe vašich potrieb a možností vám odporučíme vhodný typ poistenia a krytia rizík vášho rodinného domu, bytu, chaty, garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu. Vybrané poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou.

CESTOVNÉ POISTENIE

Cestovné poistenie je dnes nevyhnutnou súčasťou takmer každej cesty. Pri vyberaní najvhodnejšieho cestovného poistenia pre vás, zohľadníme vaše osobné potreby a možnosti. Na základe toho nastavíme podmienky a znížime riziká tak, aby ste mali na svojej ceste komplexnú ochranu. Vybrané cestovné poistenie dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou.

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Podľa analýzy vašich potrieb, možností a priorít vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie životné poistenie a nastaviť optimálne krytie rizík. Je dôležité, aby vám a vašim blízkym životné poistenie poskytlo finančné zabezpečenie v prípade nešťastnej udalosti alebo vážnych životných okolností. Vybrané životné poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť